Accessibilitat

En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal que estableix el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social, la Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ) treballa per garantir que tots els ciutadans –amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i a la gent gran– que es relacionin amb el Departament a través del seu portal a Internet (http://www.ordenacionjuego.es) puguin accedir a la informació i els serveis electrònics en igualtat de condicions, independentment de les circumstàncies personals, els mitjans o els coneixements.
 
A aquests efectes, les pàgines de portal de la DGOJ satisfan les prioritats 1 i 2 de la norma UNE 139803:2004 i s'ajusten al nivell doble-A de les directrius d'accessibilitat per al contingut web 1.0 del W3C, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1494/2007.
 
L'última revisió sobre el nivell d'accessibilitat d'aquest portal es va dur a terme el novembre de 2012.
 
En tot cas, podeu presentar qualsevol consulta en relació amb l'accessibilitat d'aquest lloc web a través del correu electrònic dgoj.incidencias@hacienda.gob.es
 
Si voleu formular una queixa o suggeriment formal, haureu d'optar per presentar-lo a través del procediment de queixes i suggeriments generals davant el Ministeri d'Hisenda, d'acord amb el que estableix l'article 15 del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual es regula el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.