Consell Assessor de Joc Responsable

Representants

  • 6 operadors de joc: 2 nacionals + 2 estrangers + 1 loteria + 1 concurs TV
  • 2 associacions de tractament de ludopaties
  • 1 centre de recerca sobre joc problemàtic
  • 3 entitats socials i/o acadèmiques
  • 2 comunitats autònomes, via el Consell de Polítiques de Joc
  • Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i Igualtat
  • Delegació del Govern per al Pla nacional de drogues

Composició del Consell Assessor de Joc Responsable - (PDF, aprox. 60 kB)

Els membres del Consell es renovaran cada 12 o 18 mesos.

Reunions:

I Fòrum Espanyol de Joc Responsable