Pestañas

Azken berriak
Azken berriak hemen aurki ditzakezu. Beste berri batzuk ikusteko gaurkotasun bilatzailea erabili
 • 08/11/2019
  DGOJ

  Los representantes de los Reguladores de Juego de Austria, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido se reunieron en Lisboa durante los diías 6 y 7 de noviembre. 

  Temas relacionados: Internacional
 • 05/11/2019
  GREF

  El pasado día 30 de octubre tuvo lugar en la Haya, la reunión del grupo de trabajo de juego responsable del Gambling Regulators European Forum (GREF) en la sede de la Autoridad Holandesa del Juego.

  Temas relacionados: Internacional, Juego responsable
 • 10/10/2019

  La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y la Agencia Tributaria (AEAT) han procedido a renovar sus mecanismos de colaboración a través de la firma de un nuevo convenio de cooperación. De esa forma, sobre la base del convenio suscrito en 2014, se refuerza el flujo de información entre ambas instituciones, regulando el sistema estable y periódico de intercambio de datos que contribuya a que ambas cumplan adecuadamente sus funciones.

  Temas relacionados: Convenios, Institucional
 • 01/10/2019
  XX-Congreso-Fejar

  Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre se celebró en el auditorio de la Fundación Barrié, A Coruña, el XX Congreso de FEJAR "Nuestro reto: Prevenir + Concienciar". En el acto de inauguración participó el Director General de Ordenación del Juego, Juan Espinosa, junto con representantes de la organización (D. Francisco Luis Gil, como presidente de Agalure, y D. Máximo Enrique Gutiérrez, como Presidente de FEJAR), así como autoridades locales (Dña. Yoya Neira Fernández, Segunda Teniente Alcalde y Responsable de Igualdad, Bienestar Social y Participación de A Coruña, y D. Jesús Vázquez Almuiña, Conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia) y una representación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre las Drogas a cargo de D. Luis F. Montero, Subdirector General de Gestión.

  Temas relacionados: Juego responsable
 • 26/09/2019
  Betting on Sports 2019

  Durante los días 17, 18 y 19 de septiembre, se celebró Londres el evento “Betting on Sports 2019”, un ciclo de conferencias dirigidas al mundo del deporte y de las apuestas en donde se trataron, entre otras materias, cuestiones referidas a medios de pago, mercados europeos y americanos, afiliados o juego responsable.

 • 19/09/2019
  Escola Salut Publica Llatzeret Menorca

  Durante los días 16 y 17 de Septiembre, en el ámbito de las actividades de la Escuela de Salud Pública de Menorca, se celebró el encuentro “El juego, ¿un problema de salud pública?” Al citado encuentro estaban convocados profesionales de salud pública, especialmente aquellos pertenecienes al ámbito de las adicciones, así como profesionales del ámbito de la educación, el entorno laboral o la comunicación, así como representantes del sector del juego.

Pages

Ezagut gaitzazu

Ogasun Ministerioaren organoa da Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia (gaztelaniaz, DGOJ). Ogasunaren Estatu Idazkaritzaren menpe jarduten du, estatu mailan joko-jardueren erregulazio, baimen, ikuskapen, kontrol eta, hala badagokio, zigor eginkizunak betez.

 • Eginkizunak:
 1. Estatu mailako noizbehinkako joko jarduerak baimentzea, bai eta baimen berezia eskatzen duen titulua behar duten modalitateekin eta joko motekin lotura duen beste edozein gai ere.
 2. Estatu mailako joko-jarduerei buruzko araudiak duen inpaktua proposatzea eta aztertzea.
 3. Estatu mailako joko-jarduerak eta horietan erabiltzen diren sistema teknikoak ikertzea, eta ikerketa horien ondoren beharrezkoak diren espediente zehatzaileak proposatzea.
 4. Estatu mailako joko-jarduerak betetzeko gaitze tituluak eskatzeko prozeduren izapideak egitea.
 5. Jokoen arloko administrazio prozedura zigortzaileen izapideak egitea, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E. S.A. Estatuko merkataritza-sozietatearen saltokiei lotuta. 
 6. Estatuko Administrazio Orokorraren beste organo zein organismoekin, autonomia-erkidegoekin eta autonomia-estatutua duten hiriekin, tokian tokiko erakundeekin, nazioarteko organismoekin eta beste edozein erakunde publikorekin (Espainiakoa zein atzerrikoa) dituen erakundeen arteko harremanak mantentzea, betiere joko-jarduera arautzeaz arduratzen diren neurrian.
 7. Erakundeen arteko harremanak izatea erakunde publiko zein pribatuekin, jokoak duen inpaktu sozial eta ekonomikoari lotuta.
 8. Jokoaren kudeaketa administrazioari lotutako tasak kudeatzea eta likidatzea, eta joko-lizentzia orokorrei lotutako bermeen kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaz arduratzea.
 9. Langileak eta materialak kudeatzea, eta zuzendaritza-organoaren aurrekontua ere kudeatzea.
 10. Nahitaez erreserba behar duten loterien jarduera baimenaren berri ematea.
 11. Jokoa arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legean aurreikusitako arau-hausteak direla eta irekitako zehapen-espediente administratiboak izapidetzea.
 12. Baimendu gabeko joko ilegala aurkitu eta zigortzea, Espainian egiten dena zein Espainiatik kanpo gauzatu arren Espainiara zuzenduta dagoena.
 13. Erakunde, joko-operadore, haien zerbitzu-hornitzaile eta jokoetan parte hartzen dutenei informazioa eskatzea.
 14. Ordainketa-zerbitzuen edozein hornitzaileri, ikus-entzunezko komunikazioen, informazio gizarteko zerbitzuen zein komunikazio elektronikoen hornitzaileei eta jokoari lotutako publizitatea edo promozioak hedatzeko zerbitzuak zein hedapen-kanalak eskaintzen dituztenei ematen ari diren zerbitzua eteteko eskatzea.
 15. Jokoen betekizun tekniko eta funtzionalak ezartzea eta jokoen sistema teknikoak homologatzea.
 16. Parte-hartzaileen eta joko-operadoreen arteko erlazio mekanismoak eta parte-hartzaileen interesak babesteko mekanismoak sustatzea eta gainbegiratzea, parte-hartzaileek operadoreen aurka jartzen dituzten erreklamazioak izapidetzea barne.
 17. Jokoaren inguruan ikerketak eta ikerketa-lanak sustatzea eta egitea, bai eta jokoak gizartean duen inpaktuari buruzkoak ere.
 18. Estatu mailako jokoarekin zerikusia duen publizitatea arautzen duten mekanismoak eta sistemak gainbegiratzea.
 19. Estatu mailako jokoaren sektoreko erregistroak kudeatzea.
 20. Agintari eskudunekin lanean aritzea iruzurrak prebenitu eta kontrolatzeko eta joko-jardueretan zintzotasuna defendatzeko, bai eta Europako Esparru Ekonomikoko beste erakunde arautzaileekin ere, legez kanpoko jokoa zigortzeko.
 21. Prebentzioko ekintzak gauzatzea gizartea jokoaren eta joko arduratsuaren gainean sentsibilizatzeko, informatzeko eta jardunbide egokiak zabaltzeko. Horretarako, publizitate kanpainak antolatzen ditu, komunikabideetan eta komunikazio-sareetan parte hartzen du eta beste Herri Administrazio eta organismoekin jarduten du, publikoak zein pribatuak.
 • Egitura (Organigrama)
  • Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ)
   • Jokoa Erregulatzeko Zuzendariordetza Nagusia
   • Jokoa Ikuskatzeko Zuzendariordetza Nagusia
   • Kudeaketarako eta Erakundeen Arteko Harremanetarako Zuzendariordetza Nagusia
 • Egoitza (harremanetarako):