Pestañas

Azken berriak
Azken berriak hemen aurki ditzakezu. Beste berri batzuk ikusteko gaurkotasun bilatzailea erabili
 • 28/08/2018

  Se publica el 2º informe trimestral sobre la evolución del mercado de juego online correspondiente al periodo: abril-junio 2018.

  Temas relacionados: Estudios, Mercado del juego
 • 27/07/2018
  Memoria de actividad 2017

  La Memoria Anual del Juego  elaborada por la Dirección General de Ordenación del Juego  tiene por objetivo analizar y trasladar a la sociedad la evolución de nuestro sector.

  Para el ejercicio 2017 esta Memoria presenta un nuevo enfoque, con un nuevo formato y con la separación de la información en tres productos diferentes: Por un lado, la actividad de la DGOJ, tanto en un documento exclusivo relativo a 2017, como otro en el que se recoge el histórico de estos indicadores en años precedentes. Por otro, los datos relativos al mercado del juego en España.

  Temas relacionados: DGOJ, Estudios, Mercado del juego
 • 11/06/2018

  La Dirección General de Ordenación del Juego (DOGJ), junto con la Policía Nacional, forma parte del “Grupo de Copenhague” constituido en julio de 2016 a iniciativa de la Secretaría del Convenio del Consejo de Europa para combatir la manipulación de las competiciones deportivas. Este Grupo, en el que participan autoridades relacionadas con la integridad en el deporte o en las apuestas, funciona como una red de intercambio de información, experiencias y buenas prácticas para apoyar la implementación de los estándares establecidos en el Convenio, especialmente la creación de las Plataformas Nacionales.

  Temas relacionados: Amaños, DGOJ, Operadores de juego
 • 06/06/2018

  La Dirección General de Ordenación del Juego ha incorporado a su Sede Electrónica la opción de uso de Cl@ve firma como una nueva funcionalidad de firma electrónica a añadir a las anterioremente disponibles, utilizándose en la presentación electrónica de solicitudes e incrementando la usabilidad del uso de los medios electrónicos en las relaciones con ciudadanos y empresas.

  Temas relacionados: DGOJ
 • 30/05/2018

  Se publica, a través de una nueva herramienta de visualización, el 1ª informe trimestral sobre la evolución del mercado de juego online, correspondiente al periodo: enero – marzo 2018.

  Temas relacionados: Estudios, Mercado del juego
 • 11/05/2018
  V Cumbre Iberoamericana del Juego

  Los días 9 y 10 de mayo se ha celebrado en Medellín, Colombia, la V Cumbre Iberoamericana del Juego, a la que ha asistido parte del equipo directivo de la DGOJ, como muestra de su compromiso con el impulso coordinado del desarrollo del juego online en la región, y representantes de los reguladores de juego del país anfitrión además de la ciudad de Buenos Aires - Argentina, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

  Temas relacionados: Institucional, Internacional

Pages

Ezagut gaitzazu

Ogasun Ministerioaren organoa da Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia (gaztelaniaz, DGOJ). Ogasunaren Estatu Idazkaritzaren menpe jarduten du, estatu mailan joko-jardueren erregulazio, baimen, ikuskapen, kontrol eta, hala badagokio, zigor eginkizunak betez.

 • Eginkizunak:
 1. Estatu mailako noizbehinkako joko jarduerak baimentzea, bai eta baimen berezia eskatzen duen titulua behar duten modalitateekin eta joko motekin lotura duen beste edozein gai ere.
 2. Estatu mailako joko-jarduerei buruzko araudiak duen inpaktua proposatzea eta aztertzea.
 3. Estatu mailako joko-jarduerak eta horietan erabiltzen diren sistema teknikoak ikertzea, eta ikerketa horien ondoren beharrezkoak diren espediente zehatzaileak proposatzea.
 4. Estatu mailako joko-jarduerak betetzeko gaitze tituluak eskatzeko prozeduren izapideak egitea.
 5. Jokoen arloko administrazio prozedura zigortzaileen izapideak egitea, Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E. S.A. Estatuko merkataritza-sozietatearen saltokiei lotuta. 
 6. Estatuko Administrazio Orokorraren beste organo zein organismoekin, autonomia-erkidegoekin eta autonomia-estatutua duten hiriekin, tokian tokiko erakundeekin, nazioarteko organismoekin eta beste edozein erakunde publikorekin (Espainiakoa zein atzerrikoa) dituen erakundeen arteko harremanak mantentzea, betiere joko-jarduera arautzeaz arduratzen diren neurrian.
 7. Erakundeen arteko harremanak izatea erakunde publiko zein pribatuekin, jokoak duen inpaktu sozial eta ekonomikoari lotuta.
 8. Jokoaren kudeaketa administrazioari lotutako tasak kudeatzea eta likidatzea, eta joko-lizentzia orokorrei lotutako bermeen kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaz arduratzea.
 9. Langileak eta materialak kudeatzea, eta zuzendaritza-organoaren aurrekontua ere kudeatzea.
 10. Nahitaez erreserba behar duten loterien jarduera baimenaren berri ematea.
 11. Jokoa arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legean aurreikusitako arau-hausteak direla eta irekitako zehapen-espediente administratiboak izapidetzea.
 12. Baimendu gabeko joko ilegala aurkitu eta zigortzea, Espainian egiten dena zein Espainiatik kanpo gauzatu arren Espainiara zuzenduta dagoena.
 13. Erakunde, joko-operadore, haien zerbitzu-hornitzaile eta jokoetan parte hartzen dutenei informazioa eskatzea.
 14. Ordainketa-zerbitzuen edozein hornitzaileri, ikus-entzunezko komunikazioen, informazio gizarteko zerbitzuen zein komunikazio elektronikoen hornitzaileei eta jokoari lotutako publizitatea edo promozioak hedatzeko zerbitzuak zein hedapen-kanalak eskaintzen dituztenei ematen ari diren zerbitzua eteteko eskatzea.
 15. Jokoen betekizun tekniko eta funtzionalak ezartzea eta jokoen sistema teknikoak homologatzea.
 16. Parte-hartzaileen eta joko-operadoreen arteko erlazio mekanismoak eta parte-hartzaileen interesak babesteko mekanismoak sustatzea eta gainbegiratzea, parte-hartzaileek operadoreen aurka jartzen dituzten erreklamazioak izapidetzea barne.
 17. Jokoaren inguruan ikerketak eta ikerketa-lanak sustatzea eta egitea, bai eta jokoak gizartean duen inpaktuari buruzkoak ere.
 18. Estatu mailako jokoarekin zerikusia duen publizitatea arautzen duten mekanismoak eta sistemak gainbegiratzea.
 19. Estatu mailako jokoaren sektoreko erregistroak kudeatzea.
 20. Agintari eskudunekin lanean aritzea iruzurrak prebenitu eta kontrolatzeko eta joko-jardueretan zintzotasuna defendatzeko, bai eta Europako Esparru Ekonomikoko beste erakunde arautzaileekin ere, legez kanpoko jokoa zigortzeko.
 21. Prebentzioko ekintzak gauzatzea gizartea jokoaren eta joko arduratsuaren gainean sentsibilizatzeko, informatzeko eta jardunbide egokiak zabaltzeko. Horretarako, publizitate kanpainak antolatzen ditu, komunikabideetan eta komunikazio-sareetan parte hartzen du eta beste Herri Administrazio eta organismoekin jarduten du, publikoak zein pribatuak.
 • Egitura (Organigrama)
  • Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ)
   • Jokoa Erregulatzeko Zuzendariordetza Nagusia
   • Jokoa Ikuskatzeko Zuzendariordetza Nagusia
   • Kudeaketarako eta Erakundeen Arteko Harremanetarako Zuzendariordetza Nagusia
 • Egoitza (harremanetarako):