Erakundeen arteko harremanak

 

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ) harremanak ditu hainbat erakunde eta talderekin, bai administraziokoak eta sektore publikokoak, bai sektore pribatuarekin eta hainbat motatako fundazio eta elkarterekin.  Harreman instituzionalak nagusiak zeintzuk eta ze eratakoak diren laburtuko dugu hemen.

 

Harremanak beste ministerioekin eta erakunde publikoekin

Bestalde, JAZN-k (gaztelaniaz, DGOJ) elkarlan ildoak mantentzen ditu beste ministerioekin eta administrazioko hainbat erakunderekin, esate baterako, Industria, Energia eta Turismo Ministerioarekin, Telekomunikazioen eta Informazio Gizarterako Estatu Idazkaritzaren bitartez. Harekin batera sortu ditu Koerregulazio hitzarmena (PDF, 738 KB gutxi gorabehera) eta Joko jardueren merkataritza komunikazioei buruzko Ereduzko Kodea (PDF, 401 KB gutxi gorabehera). 

Bestalde, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioarekin ere harremanak ditu, ludopatia pairatzen duten pertsonak tratatzeko lanetan laguntzeko.

Halaber, ikuskatze lanetan eskumena duten Segurtasun Indar eta Kidegoekin batera lan egiten du JAZN-k (gaztelaniaz, DGOJ), jokoaren esparruko araudia betetzen dela ziurtatzeko; baita Kapital Zuritzea eta Arau-Hauste Monetarioak Prebenitzeko Batzordearen Zerbitzu Exekutiboarekin ere, kapital zuritzeen fenomenoa prebenitzeko.

 

Harreman instituzionalak Europar Batasunarekin eta Europako beste arautzaileekin

JAZN-k (gaztelaniaz, DGOJ) harremanak ditu jokoari lotutako gaiak koordinatzen dituzten Europar Batasuneko erakundeekin. Europako Batzordeak jokoa arautzea eta hari lotutako aspektuak estatu kideen eskumena direla uste badu ere, ikuskapen lanak egiten ditu arau nazionalek konpetentzia askea galarazten ez dutela eta erkidegoko enpresen sorrerari trabarik jartzen ez diola bermatzeko.

Harreman iraunkorra dago Espainiako joko araudiaren antzeko araudia duten Europako herrialdeetako erakunde arautzaileekin. Helburua elkarlana bultzatu eta denen artean informazioa trukatzea da. Horrek herrialde desberdinetako hainbat araudiren eta ikuskatze sistemen arteko koordinazioa errazten du, etorkizunean jokoa arautuko duen nazioz gaindiko testuingurua eraikitze aldera.

La DGOJ desarrolla una importante actividad en el seno de la Unión Europea:

  • Comisión Europea: Grupo de Expertos en materia de juego online
  • CEN/CENELEC en relación a los posibles estándares europeos sobre los sistema de reporte de los operadores de juego
  • Consejo de Europa: participación en los trabajos desarrollados en el marco del Acuerdo parcial ampliado sobre deportes, Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS), cuyo objetivo primordial es preservar la integridad del deporte y evitar el amaño de apuestas deportivas.

En este contexto, el Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de las Competiciones Deportivas fue firmado por el Estado español el 7 de julio de 2015, y todavía está pendiente de ratificación.

La DGOJ forma parte del Grupo de Trabajo creado a instancia de la Secretaría del Convenio para fomentar la implantación de las plataformas nacionales contra la manipulación de competiciones deportivas en los diferentes Estados. Estas plataformas tienen por finalidad, entre otras, el recibir, centralizar y analizar información sobre apuestas irregulares y sospechosas realizadas en relación con competiciones deportivas que tengan lugar en el territorio de la Parte y, cuando proceda, emitirá las correspondientes alertas; y cooperar con todas las organizaciones y autoridades pertinentes, a escala nacional e internacional, incluidas las plataformas nacionales de otros Estados.

Hitzarmenak eta akordioak kontsulta

 

Gizarte zibilarekin

JAZN-ren (gaztelaniaz, DGOJ) funtzio nagusia eta haren izateko arrazoia Espainiako kontsumitzaileak orokorrean joko menpekotasunaren aurka babestea da, bereziki adingabeak eta dependentzia duten pertsonak zein pertsona ahulak.

Funtzio hori ahal bezain ondo betetzeko, JAZN-k (gaztelaniaz, DGOJ) ikerketan laguntzeko loturak eta bideak ezarri ditu.

Halaber, talde kaltetuak babesteko neurriak ere hartu ditu, baita ludopatia prebenitzekoak ere. Horretarako, gizarte zibileko hainbat bitartekarirekin batera egiten du lan, esaterako, errehabilitatutako ludopaten elkarteekin, joko menpekotasuna ikertzen duten unibertsitateekin (gizartearen zein medikuntzaren ikuspegitik), joko menpekotasuna tratatu eta kaltetuei arreta eskaintzeko zentroekin eta ikertzaileekin.

Sortutako elkarlan ildo horien bitartez, talde ahulak ahal beste babestu nahi dira, baita neurriak eta jokoak kaltetutako pertsonei arreta emateko sistemak ezarri ere.

JAZN-k (gaztelaniaz, DGOJ) joko operadoreekin ere elkarlanean jarduten du, neurriok sortu eta praktikan jartzeko.