Homologazioa eta ziurtatzea

Joko sistema teknikoen homologazioa

Jokoak ustiatu eta garatzen dituzten operadoreek euren jarduera betetzeko beharrezkoak diren software materiala, ekipoak, sistemak, terminalak eta tresnak eduki beharko dituzte, eta behar bezala homologatuta egon beharko dira.

Jokoaren esparruko araudiak operadoreen sistemek bete behar dituzten baldintza teknikoak xedatzen ditu.

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak (gaztelaniaz, DGOJ) baldintza tekniko horiek betetzen direla ziurtatzeko kontrolak egiten ditu, hainbat alditan:

  1. Lizentzia lortu aurreko kontrola. Proiektu Teknikoak eta Aurretiazko Ziurtatze Txostenak ebaluatzen dira.
  2. Behin betiko homologazioa. Lizentzia lortu ondorengo sei hilabeteetan egiten da, Behin Betiko Ziurtatze Txostenen bitartez.
  3. Aldaketen kudeaketa, homologatutako sistemari dagokionez.
  4. Kontrol iraunkorra, ikuskatze lanen bitartez.
  5. Sistema teknikoen ikuskatzea bi urtean behin.

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (gaztelaniaz, DGOJ) baldintza teknikoak betetzen direla kontrolatzeko, erakunde ziurtatzaileek igorritako txostenak erabil ditzakezu. Erakunde horiek aurretik hautatuak izan dira, euren esperientzia eta profesionaltasuna ebaluatu ostean.

Lizentzia lortu aurreko kontrola

Hasierako homologazioa lizentzia orokor eta bereziak emateko testuinguruan egiten da. Hasierako homologazioa dokumentuen bitartez egiten da gehienbat.

Lizentzia eskatzen duen operadoreak haren Proiektu Teknikoa aurkeztu beharko du, Aurretiazko Ziurtatze Txostenarekin batera, baldintza teknikoak betetzen dituela bermatuz Lizentzia orokorren kasuan, Barne Kontroleko Sistemaren Ziurtatze Txostena ere aurkeztu beharko du.

Ziurtatze txostenen eredua eta edukia Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (gaztelaniaz, DGOJ) 2014ko urriaren 6ko Ebazpena xedatzen ditu.

Behin betiko homologazioa

Ezinbestekoa da lizentzia jaso eta sei hilabetera behin betiko homologazioa lortzea: lizentzia orokorrak baldintzatuta daude eta lizentzia bereziak behin-behinekoak dira, behin betiko homologazioa lortu arte.

Behin Betiko Ziurtatze Txostenek operadore bakoitzak erabilitako jokoaren sistema teknikoa ebaluatzen dute.

Operadore interesdunak Behin Betiko Ziurtatze Txostenak aurkeztu beharko ditu lizentzia orokorra edo berezia jasoko duela jakinarazi zaion datatik hasi eta lau hilabeterako epean. Epe hori ezingo da luzatu. Behin betiko ziurtatze txostenen eredua eta edukia Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren 2014ko urriaren 6ko Ebazpena xedatzen ditu.

Behin betiko ziurtatze txostena jaso ondoren eta behin hura onartutakoan, Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak (gaztelaniaz, DGOJ) joko sistema teknikoaren behin betiko homologazioa egingo du.

Aldaketen kudeaketa

Joko sistema teknikoen dinamismoa, bilakaera eta berrikuntza beharrezkoa da, eta beraz operadoreek sistema tekniko homologatuari aldaketak gehitu behar dizkiote.

Operadoreak aldaketen kudeaketa prozedura dokumentatua izan behar du, erabili den joko sistema teknikoaren ekipoei eta osagaiei egindako aldaketak kontrolatzeko.

Operadoreak hiruhilekoko txostena bidali behar dio JAZN-ri (gaztelaniaz, DGOJ). Txosten horrek epe jakin batean egindako aldaketak deskribatu eta sistema teknikoaren deskribapena eguneratuta mantendu beharko ditu.

Proportzionaltasun irizpideak aintzat hartuta, operadoreak funtsezko osagaiei eragingo dieten aldaketa garrantzitsuak egin nahi dituenean, haiek abiarazi aurretik JAZN-ri (gaztelaniaz, DGOJ) baimena eskatu beharko dio, dagokion ziurtatze txostena aurkeztu ostean.

Segurtasunari eragiten dioten ezohiko larrialdiren bat gertatzen bada, eta betiere behar bezala egiaztatua badaude eta JAZN (gaztelaniaz, DGOJ) jakinaren gainean badago, operadoreak funtsezko osagaietan aldaketa garrantzitsuak egin ahalko ditu, eta ondoren baimena eskatu.

Aldaketen kudeaketari buruzko xehetasunak Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (gaztelaniaz, DGOJ) 2014ko urriaren 6ko Ebazpena hamargarren artikuluak xedatzen ditu.

Homologazioari eta ziurtatzeari buruzko lan-dokumentuak