3. Zehapen espedienteak

JAZNren jarduera aurkibidea

Zehapen espedienteak

Jokoa arautzeari buruzko legeak (JAL; gaztelaniaz, LRJ) zehapen araubidea jasotzen du lege horren xede den jokoan egindako administrazio arau-hausteentzat bere VI. Tituluan (36.enetik 47.enera bitarteko artikuluak), eta JAZNri dagokio zehapen-ahalmena egikaritzea arau-hauste larrien eta arinen kasuan. Arau-hausteak oso larriak direnean, berriz, Ogasun Ministerioaren titularrari dagokio zehapen-ahalmena; dena dela, eskumenak ordezkatzeari buruzko ekainaren 14ko HAP/1335/2012 Aginduak bere 1. artikuluan ezartzen du Ogasuneko Estatu Idazkaritzan eskuordetzen direla horren menpeko edo horri atxikitako zuzendaritza-zentroen eskumenekoak izan eta erabakitzea edo baimentzea lege antolamenduak Ogasun Ministerioaren esku uzten dituen espediente eta gaien ebazpena.

Jokoa arautzeari buruzko legean jasotzen diren arau-hausteak direla eta administrazioko zehapen-espedientea abiaraztea erabakitzen denean, Jokoa Arautzeko Zuzendariordetza Nagusiari dagokio izapidetzea, 769/2017 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Ekitaldian abiarazitako espedienteak
 

Ogasuneko Estatu Idazkariakabiarazitako espedienteak

Jokoa Arautzeari buruzko 13/2011 Legean jasotako arau-hauste oso larria

  2013 2014 2015 2016 2017 Guztira 
39.a) artikuluaren urraketa Lege honen aplikazio-eremuan jasotzen diren jarduerak antolatzea, burutzea edo ustiatzea dagokion gaitze-ziurtagiria izan gabe 15 20 20 13 14 82

39.j) artikuluaren urraketa Lege honetako 10.4 e) artikuluan jasotzen den berbideratze betebeharra ez betetzea

        1 1

39.g) artikuluaren urraketa Lege honen 4. artikuluan ezarritako erreserba urratuz joko-jarduerak burutzea

1 1 1   1 4

39.g) eta 40.l) artikuluak urratzea Lege honen 4. artikuluan erreserbatutzat diren joko-jarduerak beharrezko baimenik gabe garatzen dituzten operadoreen jabetzakoa den materiala fabrikatzea, merkaturatzea, mantentzea edo banatzea

        2 2
Guztira 16 21 21 13 18 89

 

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiakabiarazitako espedienteak

Jokoa Arautzeari buruzko 13/2011 Legean jasotako arau-hauste larria eta arina

  2013 2014 2015 2016 2017 Guztira
40.a) artikuluaren urraketa Gaitze-ziurtagirian ezarritako betekizun eta baldintzak ez betetzea, jokoen segurtasuna bermatzeko kontrol-eginbeharrak, batik bat.  15   2 1 1 19

40.b) artikuluaren urraketa Joko-jarduerara sartzen uztea debekatuta dauden pertsonei, lege honen 6. artikuluarekin bat, betiere jokoen erakunde ustiatzailea jakinean bada edo jakinean egon behar balu debeku horietaz.

  12       12

40.d) artikuluaren urraketa Lege honen xede diren jokoen sustapena, babesletza eta publizitatea edo bitartekaritza jarduerak burutzea, hori egiten dutenek gaitze-ziurtagirik ez dutenean edo legean ezarritako baldintzak edo mugak urratuz edo gai honi buruz indarrean diren arauak urratuz burutzen direnean, edozein dela ere burutzeko erabiltzen den bitartekoa.

  2 4 3 1 10

40.j) artikuluaren urraketa Softwareari eta komunikazio sistemei buruz erregelamenduetan edo oinarri agirian jasotzen diren betekizun teknikoak ez betetzea

2         2
40.l) artikuluaren urraketa Lege honen 4. artikuluan erreserbatutzat diren joko-jarduerak beharrezko baimenik gabe garatzen dituzten operadoreen jabetzakoa den materiala fabrikatzea, merkaturatzea, mantentzea edo banatzea   7 1     8
40.m) artikuluaren urraketa Jokoetan parte hartzen dutenei dagozkien sariak ez ordaintzea     1     1
41.a) artikuluaren urraketa Lege honen 6.2. artikuluaren c), d), e), f), g) eta h) letretan ezarritako debekuak urratuz joko-jardueretan parte hartzea       2   2
Guztira 17 21 8 6 2 54

 

Zehapen prozedurak
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zehapen ebazpenak 4 400.000 € 11 28.600.000 € 7 850.000 € 5 1.747.000 € 8 8.200.000 €

Isuna eta ezgaitzea  dakarren zehapen ebazpena
2 3.000.000 € 8 6.400.000 € 8 16.000.000 € 14 14.500.000 € 12 1.722.000 €

Legez kanpoko jokoaren web-orriak bere borondatez ixtea dakarren zehapen ebazpena
7 700.000 € 5 500.000 € 2 200.000€  7 700.000 €    

Legez kanpoko jokoaren web-orriak partez ixtea dakarren zehapen ebazpena
    1 800.000 € 1 800.000 €        

Isuna (zehapen oso larria) dakarren zehapen ebazpena
    1 500.000 €     5 1.604.834 €    

Arau-hauste larriarengatiko zehapen ebazpena
    14 373.475 € 13 1.110.269 €        

Ohartarazpen zehapena duten ebazpenak
    4              

Arau-hausterik ez dela eta espedientea artxibatzea erabakitzen duten ebazpenak
10   4       4      

 

Telekomunikazio-operadore garrantzitsuenei Espainian legez kanpoko joko-jarduera egiten jarraitzen duten eta zigorra jaso duten erakundeei buruz espainiar lurraldean sortutako kontsultentzako domeinu-izenen ebazpen-zerbitzua etete aldera beharrezko neurriak har ditzatela eskatuz egindako errekerimenduei buruz, berriz, eskatutako zerbitzu-etetea betetzen dela egiaztatzeko dagokion jarraipena eginez, eta JALen 47.3 artikuluan aurreikusitakoarekin bat:

Telekomunikazio-operadoreei egindako errekerimenduak
 
Urtea kopurua
2014 5
2015 13
2016 18
2017 22

 

JAZNren jarduera aurkibidea