Loterien joko erreserbatuak

LOTERIAK: Joko horietan irabazteko, pertsona batek erositako billete, txartel edo haren baliokide elektronikoko zenbaki edo zenbaki eta zeinuen konbinazioak bat egin behar du (osorik edo zati batean) aurretiaz zehaztutako datan egindako zozketa edo ekitaldi batetatik ateratako konbinazioarekin, baita aurreko programa batean ateratakoekin ere, berehalako edo aurrezozketen kasuan.

Estatu mailako loteria jokoen ohiko garapena, kudeaketa eta merkaturatzea operadore hauen eskumena izango da soilik:

Estatuko Loteria eta Apustuen Elkartea, S.A. (S.M.E.) Espainiako Itsuen Erakundea (ONCE)
Estatuko Loteria eta Apustuen ONCE
http://www.loteriasyapuestas.es http://www.once.es
Alert Phishing zerbitzuari atxikita Alert Phishing zerbitzuari atxikita

 

Beraz, bi erakunde horiek bakarrik izango dute estatu mailako loteria jokoak garatu, kudeatu eta merkaturatzeko eskubidea. Gainontzeko erakunde edo pertsona juridikoek ezingo dute ohiko loteria jokoak ustiatzeko lizentzia eskatu edo lortu.

Bi erakundeek kudeatutako jokoak billete edo txartel bidez merkaturatu daitezke, baita bestelako parte-hartze moduen bitartez ere, euskarria materiala zein informatikoa, telematikoa, telefonikoa edo interaktiboa izan. Zuzenean edo erakundearen kanpo merkataritza sareko denden bidez ere parte har daiteke.

Loteria jokoen ohiko merkaturatzerako baimena:

Loteria jokoen ohiko garapen, kudeaketa eta merkaturatzerako baimena, edo, hala balegokio, haren aldaketa, Ogasun Ministerioaren titularrari dagokio, baimena lortu nahi duen operadoreak (legea jarraituta hautatua) aurretiaz eskaera egin ostean.

Autonomia estatutuak emandako eskumenen arabera, autonomia-erkidegoetako, produktu horiek merkaturatzeko baimena dute loteria lurralde-eremuan. 

Kataluniako lurraldean, eta autonomia estatutuan jasotako eskumenen arabera, autonomia erkidego honetan, Loteries de Catalunya, SAU, produktuak merkaturatzeko loteria ditu . bere lurraldean.
 
Estatutik haratago loteria jokoak merkaturatzeko baimena:

Loteria jokoak merkaturatzeko baimena duen operadoreak eskaera egin ostean, Ogasun Ministerioari dagokio estatutik haratago loteria jokoak merkaturatzeko baimena ematea, edo, hala balegokio, emandako baimena aldatzea. Baimen horri esker, ekintza hauek posible dira bereziki:

 • Beste estatuetako operadore gaituekin batera edo haiekin koordinatuta loteria jokoak garatu, kudeatu eta merkaturatzea.
 • Espainian merkaturatzen diren loteria jokoak beste estatuetan garatu, kudeatu eta merkaturatzea.
 • Espainian baimena duten operadoreek beste estatuetan gaituta dauden operadoreen loteria jokoak garatu, kudeatu eta merkaturatzea.

Loteria jokoak noizean behin merkaturatzeko baimen berezia:

Salbuespen moduan, Ogasun Ministerioaren titularrak baimena eman ahalko die irabazi-asmorik eduki gabe ongintza helburuak dituzten erakundeei loteria jokoak noizean behin garatu, kudeatu eta merkaturatzeko.

Irabazi-asmorik eduki gabe ongintza helburuak dituzten erakundeek noizean behin loteria joko jakin bat garatu, kudeatu eta merkaturatu nahi badituzte, horretarako eskaera aurkeztu beharko dute. Eskaerak hau bildu beharko du:

 1. Interesdun erakundearen eta haren ordezkariaren identifikazioa.
 2. Erakundearen eraketa ziurtatzen duen dokumentazioa, dagokion Erregistroan izena emanda.
 3. Jakinarazpenetarako helbidea Espainian.
 4. Tokia, data eta eskatzailearen sinadura.
 5. Eginbehar fiskalak eta Gizarte Segurantzakoak beteta izatea.
 6. Hala badagokio, publizitate, promozio eta babes jarduerak betetzeko baimena eskatzea.

Bestalde, datu hauek ere beharrezkoak dira:

 1. Irabazi-asmorik gabeko ongintza helburuak dituen erakundea dela ziurtatzen duen dokumentua.
 2. Memoria ekonomikoa, aurreikuspen ekonomikoekin eta lortuko diren funtsak zertarako erabiliko diren zehaztuta.
 3. Arau berezien proposamena.
 4. Igorriko diren billete edo parte-hartzeko euskarrien zenbateko osoa.
 5. Merkaturatze modua eta baliabideak.
 6. Sarien programa.
 7. Zozketa non, noiz eta ze ordutan egingo den.

Loteria jokoak merkaturatzeko laguntzaileak.

Loteria jokoak merkaturatzen parte hartzen duten pertsonak (fisiko zein juridikoak) edo erakundeak, esate baterako:

 • Lagunarteetako antolatzaileak
 • Bezeroei aholkularitza, babes, ordainketa, kobratze zerbitzuak edota dokumentazio kudeaketan lagundu zein loteria jokoak merkaturatzeko hautatutako operadoreen saltokiekin dituzten harremanetan ordezkaritza zuzena zein zeharkakoa eskaintzen dizkieten enpresak.
 • Aurrekoen merkataritza agenteak.
 • Antzerakoek,

jokoa garatzeko hautatu den operadorearen baimena beharko dute euren jarduera aurrera eramateko.

Estatuko loteria eta apustuetarako kasuan (sozietatearen Egoera, BOKOMEN, S.A. (SELAE), sareko jokoak merkaturatzea salmenta kudeatzaileak dira bide telematikoez bete beharreko baldintzak ezarri ahal izango ditu, SELAE informatikoak edo interaktiboak. Horrela, SELAE irudian, kudeatzaile baimendu ahal izango dituen web orrietan sartu eta titularitatea esleitutako kudeatzaile baten bidez domeinu-izena irudian, lotura edo esteka bera SELAE) balioztatu ahal izateko dagokion sistema informatikoan SELAE nagusia. 

Baimen hori eduki gabe lan egiten dutenek arau-hauste larri edo oso larriengatik zigorra jaso dezakete, Araubide Juridikoaren Legeak xedatzen duen zehapen-araubidearen arabera.

ZERGA-ERREGIMENA

Estatu mailan loteria jokoak garatu, kudeatu edo merkaturatzen dituzten pertsonek, fisiko zein juridikoek, ez dute Joko-jardueren gaineko zerga ordaindu beharko.

Loteria jokoak merkaturatzen parte hartzen duten pertsonek (fisiko zein juridikoek) eta erakundeek ez dute Joko-jardueren gaineko zerga ordaindu beharko. Hala ere, jarduera ekonomikoak betetzen dituen pertsona (fisiko zein juridiko) orok bete behar dituen zerga betebehar orokorren menpe egongo da haien jarduera.