Jokoan parte hartzen dutenen eskubide eta betebeharrak

Jokoan parte hartzen dutenek eskubide eta betebehar hauek izango dituzte:
 
Parte-hartzailearen eskubideak:

 • Parte hartu nahi duten jokoaren arauei buruzko informazio argia eta egiazkoa lortzea.
 • Dagozkien sariak jasotzea, ezarritako epe eta moduan.
 • Partidaren prezioari dagokion denboran jokatu ahal izatea.
 • Modu askean jokatzea.
 • Momentu oro jokatu duen zenbatekoa ezagutzea, baita bere kontuaren saldoa jakitea ere.
 • Modu seguruan identifikatzea eta datu pertsonalak babestea
 • Jokoaren operadorearen nortasuna ezagutzea.
 • Era arduratsuan jokatzeari buruzko informazioa jasotzea.

Parte-hartzailearen betebeharrak:

 • Joko operadoreen aurrean identifikatzea.
 • Parte-hartzaileentzako arauak betetzea.
 • Jokoen garapen normalari trabarik ez egitea.

Parte-hartzailearen eta operadore gaituaren arteko harremana pribatua da, beraz, haien artean sortutako gatazkak jurisdikzio zibilaren epaitegi eta auzitegien menpe egongo dira.