Drets i obligacions dels participants en el joc

Els participants en el joc tindran els drets i les obligacions següents:
 
Drets del participant:

 • Obtenir informació clara i veraç sobre les regles del joc en què desitgin participar.
 • Cobrar els premis que els puguin correspondre en el temps i la forma establerts.
 • Jugar durant el temps d'ús corresponent al preu de la partida de què es tracti.
 • Jugar lliurement.
 • Conèixer en qualsevol moment l'import que ha jugat o apostat, així com conèixer el saldo del seu compte.
 • Identificar-se de manera segura i la protecció de les seves dades personals
 • Conèixer la identitat de l'operador de joc.
 • Rebre informació sobre la pràctica responsable del joc.

Obligacions del participant:

 • Identificar-se davant dels operadors de joc.
 • Complir les normes i regles relatives als participants.
 • No alterar el desenvolupament normal dels jocs.

La relació entre el participant i l'operador habilitat constitueix una relació de caràcter privat i, per tant, les controvèrsies que hi puguin sorgir estan subjectes als jutjats i tribunals de l'ordre jurisdiccional civil.