Activitats d’afiliació
  1.  L’activitat d’afiliació s’entén com l’activitat de promoció o captació de potencials clients per a un operador de joc.
     
  2. Les empreses que facin exclusivament activitats d’afiliació, sempre que no facin el registre de clients ni mantinguin un contracte o compte de joc amb els mateixos, no han d’obtenir títol habilitant.
     
  3. Els afiliats han de constatar que qui sol·liciti la inserció dels anuncis o reclams publicitaris disposa del corresponent títol habilitant expedit per l’autoritat encarregada de la regulació del joc i que aquest l’autoritza per efectuar la publicitat sol·licitada, i s’ha d’abstenir de la seva pràctica si aquest manqués. A efectes d’obtenir la informació relativa a operadors i títols habilitants obtinguts, es pot anar al web de l’autoritat encarregada de la regulació del joc, que manté l’esmentada informació actualitzada.
     
  4. Finalment, és important ressenyar que els operadors de joc són responsables per la infracció de la normativa i dels requisits exigibles a l’activitat publicitària i promocional del joc, que siguin comeses per les empreses que desenvolupin l’activitat d’afiliació, quan l’activitat publicitària i promocional del joc es faci per compte o encàrrec d’aquells.