Projectes normatius i de resolucions

La Direcció General d'Ordenació del Joc, amb l'objecte d'aconseguir la màxima transparència en la seva activitat regulatòria derivada de l'habilitació recollida en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc i amb la finalitat de facilitar el compliment dels possibles requisits exigits per les futures normes, posa a disposició dels interessats aquest enllaç.

A través d'aquest enllaç es podrà visualitzar i obtenir informació sobre la versió més actualitzada de cadascun dels projectes normatius sobre els quals està treballant aquesta Direcció General.

Els projectes normatius publicats en aquest enllaç són el resultat de la presa en consideració i acceptació de les al·legacions o observacions pertinents que es van presentar en el tràmit d'audiència pública o per altres unitats de l'Administració Pública.

Información pública sobre la propuesta de modificación de la Resolución de 6 de octubre de 2014, de la DGOJ, de modelo y contenido de certificación definitiva de los sistemas de juego.

Per conèixer els projectes normatius en fase d'audiència pública es pot consultar a la pàgina següent:

"Normes en tramitacó".

Tràmits d'audiència i informació pública tancats