Projectes normatius i de resolucions

La Direcció General d'Ordenació del Joc, amb l'objecte d'aconseguir la màxima transparència en la seva activitat regulatòria derivada de l'habilitació recollida en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc i amb la finalitat de facilitar el compliment dels possibles requisits exigits per les futures normes, posa a disposició dels interessats aquest enllaç.

A través d'aquest enllaç es podrà visualitzar i obtenir informació sobre la versió més actualitzada de cadascun dels projectes normatius sobre els quals està treballant aquesta Direcció General.

Els projectes normatius publicats en aquest enllaç són el resultat de la presa en consideració i acceptació de les al·legacions o observacions pertinents que es van presentar en el tràmit d'audiència pública o per altres unitats de l'Administració Pública.

Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o con los riesgos asociados a esta actividad

Per conèixer els projectes normatius en fase d'audiència pública es pot consultar a la pàgina següent:

"Normes en tramitacó".

Tràmits d'audiència i informació pública tancats