Proxectos Normativos e de Resolucións

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo en prol de conseguir a máxima transparencia na súa actividade regulatoria derivada da habilitación recollida na Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo e coa finalidade de facilitar o cumprimento dos posibles requisitos esixidos polas futuras normas pon a disposición dos interesados este enlace.

A través deste poderase visualizar e obter información sobre a versión máis actualizada de cada un dos distintos proxectos normativos sobre os que esta traballando esta Dirección Xeral.

Os proxectos normativos publicados neste enlace son o resultado da toma en consideración e aceptación das alegacións ou observacións pertinentes que foron presentadas no trámite de audiencia pública ou por outras unidades da Administración Pública.

Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o con los riesgos asociados a esta actividad

Para coñecer os proxectos normativos en fase de audiencia pública pódese consultar na seguinte páxina:

"Normas en tramitación".

Trámites de audiencia e información pública pechados