Proxectos Normativos e de Resolucións

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo en prol de conseguir a máxima transparencia na súa actividade regulatoria derivada da habilitación recollida na Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo e coa finalidade de facilitar o cumprimento dos posibles requisitos esixidos polas futuras normas pon a disposición dos interesados este enlace.

A través deste poderase visualizar e obter información sobre a versión máis actualizada de cada un dos distintos proxectos normativos sobre os que esta traballando esta Dirección Xeral.

Os proxectos normativos publicados neste enlace son o resultado da toma en consideración e aceptación das alegacións ou observacións pertinentes que foron presentadas no trámite de audiencia pública ou por outras unidades da Administración Pública.

Información pública sobre la propuesta de modificación de la Resolución de 6 de octubre de 2014, de la DGOJ, de modelo y contenido de certificación definitiva de los sistemas de juego.

Para coñecer os proxectos normativos en fase de audiencia pública pódese consultar na seguinte páxina:

"Normas en tramitación".

Trámites de audiencia e información pública pechados