Consello Asesor de Xogo Responsable

 Creación

 Representantes

Composición do Consello Asesor de Xogo Responsable (PDF, aprox. 179 Kb) - 25 de febreiro de 2019

Reunións:

I Foro Español de Xogo Responsable