Participantes

Xogo é a actividade na que, co fin de obter premio, se arrisca diñeiro ou outros obxectos economicamente avaliables sobre resultados futuros e incertos dependentes, nalgunha medida, do azar e con independencia de que predomine neles o grao de destreza dos xogadores.