5. Sistema de Verificación de Identidade (SVJ) e Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo (RGIAJ)

Índice actividade DGOJ

Sistema de Verificación de Identidade (SVJ) e Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo (RGIAJ)

 

 

Sistema de Verificación de Identidade (SVJ)Volve ao inicio da páxina

Os controis de acceso ao xogo teñen como obxectivo a protección de colectivos vulnerables, en especial os menores de idade e os inscritos no Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo (RGIAJ). Posto que ambos os dous colectivos non poden acceder a xogos de azar, xa for por imperativo legal, por cuestión de saúde pública ou polo exercicio dunha decisión individual, para que unha persoa poida acceder a calquera xogo en liña é obrigatorio que os operadores realicen un proceso previo de verificación da identificación do xogador e utilicen mecanismos de acreditación seguros. A DGOJ pon á disposición dos operadores de xogo online os medios necesarios para realizar de forma electrónica ambas as dúas comprobacións:

Para os efectos de facilitar aos operadores a comprobación da identidade dos participantes, a DGOJ proporciona a aqueles un Sistema de Verificación de Identidade, baseado nos datos contidos no rexistro do Ministerio do Interior, que permite a verificación en tempo real dos datos dos solicitantes que empreguen para a súa identificación o documento nacional de identidade (DNI) ou o número de identificación de estranxeiros (NIE):

Sistema de verificación de identidade
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Peticións de
verificación
1.700.000 2.433.820 2.642.095 3.960.035 3.925.557 3.808.309
Peticións de
verificación positivas
42,5% 58,24% 68,52% 84,71% 73,71% 76,94%
Incremento ano
anterior
    8,56% 49,88% 3% -3%

 

En canto ao número de consultas por parte dos operadores de xogo en relación do uso do anterior servizo de verificación ou dos medios electrónicos habilitados para o uso da sede electrónica:

O número de consultas dos operadores de xogo
 
  2015 2016 2017
Caixa de correo de soporte a operadores 303 268 193
Caixa de correo sede electrónica/incidencias 289 140 156
Consultas telefónicas     72
Total 592 408 421

 

Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo (RGIAJ)Volve ao inicio da páxina

Por outra banda, antes de permitir a un usuario o acceso ao xogo online, o operador de xogo está obrigado a comprobar a súa posible inscrición no RGIAJ, dependente da DGOJ, que se encarga do seu funcionamento e control. Este rexistro, no que se pode inscribir a petición propia ou ben por resolución xudicial, permite excluír a participación nos xogos que requiran esta comprobación (tanto non-presenciais coma presenciais) en todo o territorio nacional. A inscrición no RGIAJ pode realizarse a través da utilización dun formulario presencial presentado nun rexistro público de calquera Administración Pública ou na propia sede electrónica da DGOJ, e ten efectos inmediatos cando se fai a través dese medio. Para información detallada sobre o RGIAJ, pode consultar a sección dedicada para tal efecto na web da Dirección Xeral.

 

  •  Rexistro activos a peche de períodoVolve ao inicio da páxina

A evolución das inscricións no citado rexistro pode consultarse no seguinte gráfico e, a continuación, móstrase a evolución do número de altas:

 

 

Total número de altas realizadas no RGIAJ no exercicio
 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total altas

1.270

2.060

2.352

2.874

3.563

4.528

 

A distribución dos rexistros activos segundo a comunidade autónoma de orixe pode verse no seguinte gráfico e táboa adxunta:

(prema na imaxe para visualizala a tamaño completo)

CC. AA. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andalucía 29,46 29,79 29,83 29,70 29,38 28,37
Aragón 9,11 9,22 9,24 9,25 9,33 9,44
Asturias, Principado de 1,11 1,09 1,23 1,36 1,50 1,57
Balears, Illes 1,40 1,41 1,40 1,41 1,44 1,43
Canarias 1,83 1,83 1,78 1,75 1,77 1,87
Cantabria 0,66 0,63 0,63 0,62 0,62 0,63
Castela-A Mancha 1,92 1,96 2,00 2,10 2,43 2,96
Castela e León 5,33 5,49 5,58 5,63 5,60 5,70
Cataluña 8,20 8,00 7,78 7,67 7,68 7,70
Ceuta 0,17 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
Comunitat Valenciana 5,28 5,15 5,23 5,42 5,62 5,77
Estremadura 2,61 2,69 2,77 2,78 2,82 2,95
Galicia 1,63 1,77 1,88 2,11 2,25 2,41
Madrid, Comunidade de 19,65 19,46 19,35 19,09 18,86 18,45
Melilla 0,11 0,11 0,10 0,15 0,16 0,19
Murcia, Rexión de 2,83 2,79 2,73 2,72 2,66 2,96
Navarra, Comunidade Foral de 0,67 0,68 0,72 0,72 0,74 0,77
País Vasco 1,71 1,65 1,77 1,81 1,74 1,75
Rioxa, A 0,42 0,44 0,49 0,51 0,55 0,60
Sen datos de CC. AA. 5,91 5,68 5,33 5,04 4,67 4,30

 

 

 

  • AltasVolve ao inicio da páxina

A distribución das inscricións segundo a comunidade autónoma detallada nas correspondentes solicitudes de inscrición pode verse no seguinte gráfico e táboa adxunta:

(prema na imaxe para visualizala a tamaño completo)

CC. AA. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andalucía 12,51 29,81 27,38 24,84 24,02 16,87
Aragón 11,64 10,19 9,23 10,16 10,92 11,20
Asturias, Principado de 2,12 1,36 3,49 2,99 3,12 2,65
Balears, Illes 1,34 1,21 1,15 1,36 1,60 1,48
Canarias 1,89 1,80 1,32 1,46 2,19 2,89
Cantabria 1,18 0,24 0,64 0,45 0,56 0,77
Castela-A Mancha 5,19 3,01 2,89 3,83 5,87 8,11
Castela e León 4,72 8,35 7,19 6,51 5,98 6,65
Cataluña 3,46 4,08 4,72 6,09 7,30 7,64
Ceuta 0,16 0,10 0,21 0,21 0,45 0,22
Comunitat Valenciana 8,73 6,65 7,78 8,84 9,01 8,83
Estremadura 6,14 4,03 3,95 3,17 3,06 3,84
Galicia 5,35 3,83 3,61 4,84 3,73 3,62
Madrid, Comunidade de 21,72 14,27 16,88 14,93 15,10 14,42
Melilla 0,79 0,39 0,17 0,73 0,39 0,46
Murcia, Rexión de 3,54 2,91 2,42 3,10 2,53 5,43
Navarra, Comunidade Foral de 1,57 1,17 1,28 1,08 1,12 1,06
País Vasco 4,41 4,76 4,38 3,31 1,43 2,01
Rioxa, A 2,40 1,12 1,11 1,36 1,32 1,17
Sen datos de CC. AA. 1,10 0,73 0,21 0,77 0,31 0,66

 

En canto á distribución por sexos e idades, os resultados acumulados históricos son os seguintes:

Porcentaxe de altas no RGIAJ tendo en conta o sexo do solicitante
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Homes 74,20% 73,35% 75,93% 78,58% 80,49% 82,34%
Mulleres 25,80% 26,65% 24,07% 21,42% 19,51% 17,66%

 

 

  • Altas de persoas con rexistro anterior (reincidentes)Volve ao inicio da páxina

Os datos máis relevantes sobre aqueles que volven inscribirse no RGIAJ e, en concreto, o tempo no que a anterior inscrición estivo vixente previo á nova solicitude, así como o tempo que transcorreu entre a solicitude de baixa e a nova solicitude de inscrición son os seguintes:

 

Porcentaxe de altas reincidentes
 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Porcentaxe de altas reincidentes sobre o total de altas do exercicio

9,21

8,69

8,80

9,53

9,63

9,78

 

 

 

En canto á análise en relación á idade ou o sexo dos reincidentes, encontramos os seguintes datos:

 

Porcentaxe de reincidentes no RGIAJ tendo en conta o sexo do solicitante
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Homes 64,10% 58,66% 68,60% 74,45% 78,43% 76,98%
Mulleres 35,90% 41,34% 31,47% 25,55% 21,57% 23,02%

 

 

  • BaixasVolve ao inicio da páxina

A evolución das solicitudes de baixa para cada un dos exercicios pode consultarse no seguinte gráfico:

 

Total número de baixas realizadas no RGIAJ no exercicio
 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total baixas

662

750

640

841

972

1.159

 

A distribución das baixas, segundo a comunidade autónoma detallada nas correspondentes solicitudes de baixa, pode verse no seguinte gráfico e táboa adxunta:

(prema na imaxe para visualizala a tamaño completo)

 

CC. AA. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Andalucía 23,56 16,4 18,91 18,19 21,5 16,13
Aragón 12,24 7,33 8,13 12,01 12,24 12,68
Asturias, Principado de 2,72 2,40 2,66 2,02 2,26 3,45
Balears, Illes 0,91 0,53 0,78 0,83 0,82 1,90
Canarias 3,78 1,73 2,34 2,26 2,57 2,50
Cantabria 0,15 0,67 0,63 0,71 0,21 0,86
Castela-A Mancha 2,57 3,20 3,13 3,92 3,19 5,87
Castela e León 6,34 6,80 7,50 6,90 8,13 6,21
Cataluña 4,23 5,60 7,19 6,42 6,07 6,82
Ceuta 0,00 0,40 0,31 0,36 0,51 0,26
Comunitat Valenciana 13,44 14,53 10,94 9,39 11,01 12,60
Estremadura 2,57 3,07 3,13 3,69 2,16 2,42
Galicia 2,42 2,13 2,34 2,50 2,57 1,98
Madrid, Comunidade de 13,29 12,93 16,25 15,10 13,58 15,96
Melilla 0,76 0,93 0,94 0,12 0,51 0,35
Murcia, Rexión de 3,63 4,67 4,38 4,16 4,22 2,93
Navarra, Comunidade Foral de 1,96 1,47 0,94 1,66 1,34 1,12
País Vasco 3,63 12,4 5,47 5,35 3,19 2,50
A Rioxa 1,21 1,33 0,47 2,50 1,75 1,38
Sen datos de CC. AA. 0,60 1,47 3,59 1,90 2,16 2,07

 

En relación cos datos máis relevantes sobre estas solicitudes de baixa e, en concreto, o tempo no que a inscrición estivo vixente:

 

En canto á análise en relación ao sexo ou a idade dos solicitantes de baixa, encontramos os seguintes datos:

 

Porcentaxe de solicitantes de baixa no RGIAJ tendo en conta o sexo
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Homes 68,43% 62,40% 70,78% 70,51% 75,21% 76,90%
Mulleres 31,57% 37,60% 29,22% 29,49% 24,79% 23,10%

 

Índice actividade DGOJ