Araudi eta ebazpenen proiektuak

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak (gaztelaniaz, DGOJ) esteka hau jarri du interesdunen eskura, jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legeak jasotzen duen gaikuntzatik eratorritako arautze-jardueran erabateko gardentasuna lortzeko eta etorkizuneko arauek eska ditzaketen betekizunen betearazpena errazteko.

Estekaren bitartez, Zuzendaritza Nagusiak lantzen dituen araudi proiektuetako bakoitzaren bertsio eguneratuenari buruzko informazioa ikusi eta lortu ahal izango da.

Esteka honetan argitaratutako arautze proiektuak entzunaldi publikoko izapidean edo herri administrazioaren beste unitate batzuek aurkeztutako alegazio edo oharrak kontuan hartu eta onartzearen emaitza dira.

Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o con los riesgos asociados a esta actividad

Para conocer el resto de los proyectos normativos en fase de audiencia pública se puede consultar la siguiente página:

"Izapide prozesuan dauden arauak".

Entzunaldian eta jendaurrean itxita