Nota informativa sobre a liquidación e pagamento da taxa
21/12/2012

Nota informativa sobre os criterios a aplicar para a liquidación e pagamento da taxa pola xestión administrativa do xogo (feito impoñible f do artigo 49.2 da lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo) (PDF,aprox. 69 KB)

Temas relacionados: