Presentación lineas acción e plans de traballo DGOJ 2013