Kambi Spain, PLC

Licenzas Xerais
  • Apostas
Licenzas Singulares
  • Deportivas de contrapartida
  • Outras de contrapartida

Servizo Phishing Alert non aplicable

Lista de dominios

  • Non ten un sitio web que ofrece xogo

Resolucións

Resolucións. Versión española

Ten autorización para desenvolver actividades publicitarias