Ordes Ministeriais

 Ordes Ministeriais:

 

Convocatoria Licenzas Xerais Volve ao comezo da páxina

 

 

Regulamentación básica distintos tipos de xogo Volve ao comezo da páxina

Reglamentación básica otros juegos

Regulamentación básica apostas

Regulamentación básica concursos

Modificación distintos tipos de xogo

 

Xogo Responsable Vuelve al inicio de la página

 

Manipulación de competicións deportivas e a fraude nas apostas Vuelve al inicio de la página

 

Entidades certificadoras Volve ao comezo da páxina

 

Imposto sobre actividades de xogo Volve ao comezo da páxina

 

Regulación de datos de carácter persoal Vuelve al inicio de la página

 

Ordes Ministeriais derrogadas e documentación bosoleta Volve ao comezo da páxina