Servizo Web de Verificación de Xogadores (SVX; en español SVJ)

Servizo Web de Verificación de Xogadores (SVX):

Consulta Alternativa ao Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo